Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Prístupové systémy

     

Základné smery podnikateľských aktivít spoločnosti od jej vzniku
Bezpečnostné systémy:

Poplachové systémy

Hotelové systémy
Elektrická požiarna signalizácia
Uzatvorené televízne okruhy CCTV
Systémy kontroly a riadenia prístupu
Systémy perimetrickej ochrany
Systémy na dialkové otváranie brán, závor a garážových dverí
Ekonomické agendy:
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
 
 
Prístupové a prepúšťacie systémy:
slúžia k riadeniu  vstupov a pohybu osôb v objekte podľa určených  naprogramovaných parametrov . Systém tvorí riadiaca  ústredňa a periférie ( čítačky, turnikety, brány, závory )  ovládané dnes už spravidla bezkontaktnými čipovými kartami.  Spätné vyhľadávanie pohybu je možné podľa užívateľa, aj  podľa periférií.