Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 O nás

     

Základné smery podnikateľských aktivít spoločnosti od jej vzniku
Bezpečnostné systémy:

Poplachové systémy

Hotelové systémy
Elektrická požiarna signalizácia
Uzatvorené televízne okruhy CCTV
Systémy kontroly a riadenia prístupu
Systémy perimetrickej ochrany
Systémy na dialkové otváranie brán, závor a garážových dverí
Ekonomické agendy:
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
 

 Základné údaje o firme

 Spoločnosť vznikla v roku 1993 a už od svojho vzniku sa  zaoberala dodávkou , inštaláciou a poradenskou službou  v oblasti bezpečnostných a aizovaných systémov  a spracovávaním ekonomických agend z oblasti účtovníctva,  miezd a personalistiky. V roku 1997 spoločnosť prešla  transformačnými krokmi a vyprofilovala sa do dnešnej  podoby. Máme skúsených odborníkov z oblastí svojho  zamerania, konateľ spoločnosti je preverený Národným  bezpečnostným úradom podľa § 26 ods.1 zákona č.215/2004  Z.z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia  TAJNÉ. Spoločnosť je poistená pre prípad škôd spôsobených  svojou podnikateľskou činnosťou. .