Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Hotelové systémy

     
Bezpečnostné technológie :

Poplachové systémy

Hotelové systémy
Elektrická požiarna signalizácia
Uzatvorené televízne okruhy CCTV
Systémy kontroly a riadenia prístupu
Systémy perimetrickej ochrany
Systémy na dialkové otváranie brán, závor a garážových dverí
 

 on-line systém umožňuje spolu s riadením vstupov hostí do  určených priestorov aj ovládanie kúrenia a energií v prípade   neobsadenosti izby. Prenos dát je realizovaný obojstranne  v čase po komunikačných linkách. Ochrana systému je  zaručená individuálnymi prístupovými heslami pre každého  užívateľa oprávneného vstupovať do systému a taktiež   množstvom užívateľských profilov na riadenie vstupov  a energií. Online systém je z hľadiska  zriaďovacích nákladov finančne náročnejší, pretože v sebe  oproti offline systémom obsahuje aj kabeláž, avšak ušetrením  nákladov za energie je návratnosť investícií vysoká. Systém má  homologizáciu NBÚ pre kategóriu TAJNÉ. Hlavnými  súčasťami systému sú čítačka kariet, kartový šetrič energií,  termostat, elektrohlavica kúrenia, snímače pohybu, alebo  zatopenia.
 off-line systém riadi vstup hostí do určených priestorov.   Prenos–transferdát sa realizuje pomocou zariadenia locklink s  kontaktnou kartou v prípade potreby personálom. Bezpečnosť  dát a bezpečný prenos dát sú  zaručené špeciálnymi kryptovacími kódmi. Zámky sa dodávajú  v rôznych dizajnových prevedeniach v širokej palete  povrchových úprav. Hlavnými súčasťami zámku sú čítací  modul,  mechanika zámku s monitorovacími kontaktami  a programovateľná cylindrická vložka.